Tillgänglighetsanpassning

Här kan ni på turistrådets hemsida läsa om hur det är att besöka vår verksamhet rent tillgänglighetsmässigt

https://www.t-d.se/sv/TD3/Avtal/Turistradet-Vastsverige/Cesarstugan/